אמירים

האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך, בשיתוף צוות בית הספר, מפעיל תכנית לתלמידים
מצטיינים.

התוכנית הינה תלת-שנתית (שכבות ג,ד,ה), ובמסגרתה נחשפים התלמידים בשנה הראשונה לשני תחומי ידע ובשנה השנייה הם משתתפים בקורס חשיפה נוסף.

בשנה השלישית משתתפים התלמידים בקורס אשר במסגרתו יבחרו תחום ויציגו תוצר.

בנוסף, תכנית אמירים מציעה שעה שבועית של קורס לפיתוח מנהיגות חברתית.