"השפה כגשר תרבותי"

בביה"ס מתקיימת תוכנית ללמודי השפה הערבית המדוברת בכתות ה'-ו'

התלמידים לומדים שעתיים שבועיות לימודי ערבית בדרך חווייתית. מטרת התוכנית הינה שהתלמידים יחשפו לשפה הערבית, יכירו את התרבות במטרה לקדם שוויון וחיים משותפים בין יהודים לערבים במדינת ישראל.