"חברותו" ותכנית המוסיקה

תכנית לחינוך מוסיקלי המוצעת לתלמידים בכיתה ג'. במשך שלוש שעות מתחלקת הכיתה לשלוש קבוצות: קבוצה אחת עוסקת בהאזנה למוסיקה ופיתוח מוסיקלי, קבוצה שנייה לומדת נגינה בחלילית וקבוצה שלישית לומדת טקסטים של שירה עברית. 

בנוסף לכך, במהלך שלושה חודשים, לומדים התלמידים (בזוגות) נגינה בפסנתר.

בכיתה ד' ממשיכים התלמידים ללמוד נגינה בחלילית, ובכיתות ה-ו מוצעים לימודי המשך בחליל/חליל אלט לתלמידים המעוניינים בכך.

כיתות ד-ה-ו לומדות נגינה בדרבוקה בקבוצות קטנות (עפ"י התאמה).

בנוסף, לאחר שעות הלימודים, מוצעים לימודי נגינה פרטניים בכלי נגינה שונים – בזוגות או בשלשות ע"י מורים מוסמכים, בשיתוף הסדנה למוסיקה "גוננים".