"עצמה לכל"

תכנית לשיפור הקריאה, המופעלת בשילוב תלמידי כיתות ה', החונכים תלמידי כיתות ב' בקריאה.

התלמידים הבוגרים עוברים הכנה מוקדמת והדרכה צמודה במהלך התכנית ושותפים יחד עם מורות התכנית בעבודה לשיפור הקריאה בקרב תלמידי כיתות ב'.