"קוד ורובוטיקה"

תכנית המיועדת לכיתות ד' מתוך מטרה להוות נדבך נוסף בקידום האוריינות הטכנולוגית של תלמידי בית הספר. במהלך התכנית התלמידים מתנסים בהרכבה ובהפעלה של רובוטים ובכתיבת קוד להפעלתם.

התכנית משתלבת במערך התקשוב הבית ספרי הכולל, חדר מחשבים, עגלת מחשבים, מחשב ומקרן לכל כיתה- אמצעים המשתלבים תדיר במערך ההוראה למידה.